Album: Tự tin – I can speak English

Cùng ANH NGỮ GLOBAL CITIZEN HD, bé không chỉ giỏi tiếng Anh mà còn được phát huy tối đa những tiềm năng ngay từ khi còn nhỏ.